Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Opconrival tar tekniksprång

2010-06-17 09:09

Opcons teknik för att återvinna energi ur spillvatten möter tuffare konkurrens. Ett svenskt forskningsbolag, med förre Ericssontoppen Karl-Henrik Sundström i styrelsen, utmanar idag det noterade miljöteknikbolaget.

Hösten 2003. Bengt Östlund pysslar om den robusta vinranka han har hemma i växthuset vid villan i Sollentuna norr om Stockholm. Han berättar senare att han länge förundrats över den mekaniska teknik som beroende på temperaturen automatiskt stänger och öppnar luckorna i växhusets tak.

- Jag upptäckte att det styrdes mekaniskt med hjälp av ett paraffin - som expanderade och lyfte takluckan när paraffinet smälte av solens värme och som krympte igen molniga och kalla dagar när det stelnade, säger Bengt Östlund, vd vid lilla Exencotech, som idag (torsdag 17 juni) lanserar en ny energiåtervinningsteknik vid ett pressmöte på torsdagen.

Med spillvatten från processindustrier som ”bränsle” tar Bengt Östlund och hans medgrundare och ordförande, Assar Svensson, därmed hjälp av olika paraffinblandningar, skräddarsydda för olika smältpunkter. Siktet är inställt på vad som beskrivs som en miljardmarknad.

-Det handlar om en miljardmarknad varje år inom flera olika applikationsområden, säger de två och menar att metoden är kommersiellt gångbar så långt ned som till 25 grader och till en elproduktionskostnad på 26 öre per kilowattimme.

Tekniken går ut på att använda spill- eller kylvatten med temperaturer ned till 25 grader för att hastigt värma paraffinfyllda rör. Innehållet i röret expanderar snabbt cirka 15 procent i volym när det smälter, det sker på några sekunder, och omvandlas då till rörelseenergi. När paraffinet sedan kyls igen med kallt vatten, återigen på några sekunder, krymper materialet och är förberett för nästa värmecykel. Energin tas till vara genom ett hydrauliskt system som driver en elgenerator. Verkningsgraden är inte hög, men så länge det handlar om spillvatten som annars bara ska pumpas ut i havet eller en sjö är tillgången på bränsle ”gratis”.

- Processindustrier, kylvatten i fartyg och till och med varmt havsvatten kan användas som kraftkälla, säger Bengt Östlund som till och med visar skisser på oljeriggslika flytande kraftverk.

Han påpekar själv att han inte har drabbats av storhetsvansinne.

-Det är fullt möjligt att utnyttja temperaturskillnaden mellan det varma ytvattnet i varma hav och det kalla vattnet på botten.

Andra prototypen
I bottenvåningen på den kontorsfastighet i Sollentuna där kontoret för Exencotech är inrymt har bolaget byggt en prototyp. Den är stor ungefär som en halv liten bil och är den andra i ordningen. Maskinen är byggd av standardkomponenter och fungerar som den ska när Affärsvärlden är på besök.

- Vår insikt gällande energiteknik är den att det krasst handlar om ekonomi, det vill säga vad kostar en kilowattimme att producera. Vi har från första dagen varit inriktade på att alltid hitta ekonomiskt försvarbara tekniska lösningar vilket bland annat avspeglar sig i att våra system till stora delar är uppbyggda av standardkomponenter, säger Bengt Östlund.

Det kapital som har använts, 12-15 miljoner kronor har grundare, affärsänglar och statliga innovationsmyndigheter plöjt ned sedan starten 2007, har gått till prototypen.

- Vi har kapital till en bit in i 2011 men nu är vi mogna för industrialisering, vilket betyder kostnader på i storleksordningen 100 miljoner kronor, säger Assar Svensson.

Bolagets färska årsredovisning bekräftar bilden. Företaget gjorde en förlust under fjolåret på cirka 2 miljoner kronor och det heter i årsredovisningen att bolaget under senare delen av 2010 kommer att ”fortsätta arbetet med utveckling och industrialisering för kommersiella produkter" och att bolaget kommer att "söka närmare samarbete med en eller flera industriella partners och finansiärer för att säkerställa och snabba på processerna kring industrialisering och marknadsintroduktion.”

Enligt bolaget är det realistiskt att vänta sig att de första serieproducerade maskinerna finns på plats 2013.

- Våra ambitioner just nu är tre. Att få kontakt med möjliga kunder, att etablera samarbeten med industriella partnerföretag och att få kontakt med andra, forskare eller industriella utvecklare, som har tänkt i samma banor, säger Bengt Östlund.

Han och Assar Svensson säger att de ser börsbolaget Opcons så kallade Powerbox, ett kraftverk som också använder spillvärme som bränsle, som en konkurrent i vid bemärkelse. Samtidigt menar de två att marknaden är så stor att den räcker till alla.

Enligt Östlund skyddas innovationen av ett tiotal patentansökningar.

- För temperaturer under 55 grader har vi inte identifierat några kommersiella konkurrenter, säger han.

För börsnoterade Opcon finns nu ändå en risk att potentiella kunder ser Exencotechs nu lanserade innovation som ett tekniksprång som det är värt att vänta på. Opcon använder sig i sin energiomvandling av varm(spill)vatten till elektricitet av vattentemperaturer ned till just 55 grader, den lägsta temperaturen som sägs vara kommersiellt gångbar med bolagets teknik.

Opcons teknik, så kallade ORC (Organic Rankine Cycle), en upptäckt från mitten av 1800-talet, används runt om i världen för energiåtervinning. Här i Sverige finns bland annat företaget Entrans i Linköping, som enligt webbsidan saluför nyckelfärdiga system för energiåtervinning i olika storlekar. På börsen i USA märks energiteknikföretaget Ormat i samma nisch. Ormat har ett börsvärde på 1,3 miljarder dollar, cirka 10 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Opcons som ligger på cirka 750 miljoner kronor. ORC-teknik utnyttjar också varmt spillvatten för att alstra elenergi men här krävs större temperaturskillnader.

Vad Exencotechs maskiner kostar när de lanseras, enligt planerna om två till tre år, hålls hemligt.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom