Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Opec ser högre efterfrågan på olja

2014-09-10 12:06

Oljekartellen OPEC höjer sina bedömningar för den globala efterfrågan på olja under 2014 och 2015. På utbudssidan höjs prognoserna för produktionen utanför OPEC avseende såväl 2014 som 2015.

Det framgår av den senaste månadsrapporten som presenterades i dag.

För 2014 spås en ökning på 1,05 miljoner fat per dag i den globala oljeefterfrågan, jämfört med 2013, till 91,19 miljoner fat per dag (reviderat från 91,11). För 2015 höjs efterfrågeprognosen med 60.000 fat per dag till 92,38 miljoner fat per dag.

Utfallet för efterfrågan under 2013 har reviderats upp till 90,14 miljoner fat per dag, från den tidigare bedömningen på 90,01 miljoner fat per dag.

För 2014 spås ett utbud på 55,91 miljoner fat per dag (föregående prognos 55,69), vilket motsvarar en ökning med 1,68 miljoner fat per dag jämfört med 2013 (tidigare 1,50). Även utfallet för utbudet under 2013 har reviderats upp.

Höjningen av utbudsprognosen för 2014 är en effekt av revideringen avseende 2013 samt högre produktion från USA än väntat.

Under 2015 förväntas utbudet, exklusive OPEC, hamna på 57,16 miljoner fat per dag, vilket jämföras med 56,96 miljoner fat per dag enligt föregående bedömning

Efterfrågan på OPEC:s olja (Call on OPEC) under 2014 förväntas uppgå till 29,5 miljoner fat per dag, vilket är en sänkning med 0,2 miljoner fat jämfört med tidigare. För 2015 ligger prognosen för efterfrågan på OPEC:s olja vid 29,2 miljoner fat per dag, vilket innebär en nedrevidering med 0,2 miljoner fat per dag.

I augusti ökade OPEC produktionen med 231.000 fat per dag jämfört med månaden innan till 30,35 miljoner fat per dag, enligt andrahandskällor.

Preliminär statistik för augusti indikerar att det globala oljeutbudet ökade med 170.000 fat per dag mot månaden innan och låg på 92,03 miljoner fat per dag.

Statistik visar att OECD:s totala oljelager steg med 20,0 miljoner fat under juli jämfört med månaden innan. Lagernivån låg dock 37,0 miljoner fat under det femåriga genomsnittet.

OPEC upprepar prognoserna för den globala BNP-tillväxten på 3,1 procent för 2014 och 3,4 procent för 2015.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom