Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Optimism bland svenska it-konsultföretag

2013-12-05 13:20

Det råder en ökad optimism hos de svenska it-konsultföretagen inför 2014. Det visar Redeyes årliga it-konsultrapport, som presenterades på torsdagen.

"Det finns en ökad optimism i sektorn. 76 procent av bolagen har svarat att de tror att det blir ett bättre marknadsklimat 2014, jämfört med 2013, medan 24 procent tror att det blir lika", säger Erik Kramming, analytiker vid Redeye, till Nyhetsbyrån Direkt.

Rapporten, som bygger på en enkät där 25 av de största it-konsultbolagen i Sverige deltagit, visar därmed en tydlig förbättring jämfört med de två föregående rapporterna. Inför 2013 trodde endast 23 procent av bolagen att året skulle bli bättre och motsvarande siffra inför 2012 var 14 procent.

"Det är en väsentlig skillnad i synen på 2014. Det som talar emot optimismen är att rekryteringstakten varit låg under 2013", säger Erik Kramming.

Han påpekar att Redeye tror att bolagen i sektorn har förutsättningar att förbättra lönsamheten framöver. Hela branschen hade en överkapacitet under 2012.

"Bolagen har trimmat i sina organisationer och en liten ljusning i marknaden kommer att vara positivt för marginalerna", säger Erik Kramming.

Vd-panelen vid Redeyes presentation, som bestod av cheferna för Avega, Prevas, Addnode och HIQ, höll med om att det finns en viss optimism i marknaden.

"Många upplevde att tredje kvartalet var kämpigt, men det finns saker som hände tidigt under hösten som tyder på att fjärde kvartalet blir bättre och att det finns en framtidstro", sade Addnodes vd Staffan Hanstorp.

Konjunkturavmattningen som präglade synen på marknaden inför innevarande år är inte längre ett orosmoment.

"Det kommer inte att bli sämre, det har bottnat ur. Vår bedömning är att det blir svagt uppåt. Både vi som it-industri, men också våra kunder, är lite optimistiska kring framtiden", säger Prevas vd Karl-Gustav Ramström.

Den låga rekryteringstakten under 2013 antyder emellertid att tillväxten under 2014 blir begränsad, men en förbättring av beläggningsgraderna kan dock komma att förbättra marginalen och påverka tillväxten positivt.

"Alla i branschen har en uppsida i beläggningsgraden", sade HIQ:s vd Lars Stugemo.

När det kommer till tillväxtområden för it-konsultbolagen 2014 pekar Redeyes enkät på myndigheter, industri och en återhämtning inom finans.

Avega Groups vd Jan Rosenholm tror att Ericsson kommer att vara en bra kund under 2014.

"Affärssystembolag kommer att ha mycket att göra, men även BI-sidan (Business Intelligence) och tekniksystemutveckling i allmänhet", säger han.

Inför 2014 ses prispress och svårigheter att rekrytera personal som de största utmaningarna.

"Jag tror att vi kommer att rekrytera fler 2014 än vi gjort 2013", säger Lars Stugemo.

Under 2013 har it-konsultsektorn haft något färre förvärv, jämfört med 2012. Ingen hög förvärvsaktivitet väntas heller under 2014, enligt enkäten.

Chefspanelen förklarar den lägre förvärvstakten delvis med att branschen har mognat och aktörerna har insett svårigheterna i att göra större förvärv av tjänsteföretag.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom