Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Optimismen stiger i USA:s tjänstesektor

2017-03-03 16:12
Donald Trump, USA:s president. Foto: IBL

ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 57,6 i februari jämfört med 56,5 i januari, enligt Bloomberg News.

Indexen beräknas av the Institute for Supply Management och speglar planerna hos inköpschefer inom tjänstesektorn under den senaste månaden.

Väntat enligt Bloomberg News prognosenkät var ett index på 56,5.

Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom