Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

OPTOSOF: Internetkonsulten som inte pratar

1999-12-15 08:00

Okända Optosof har surfat med på börsens internetvåg. Men efterflera förvärv är risken i bolaget för hög.

Optosof är något så ovanligt som en doldis bland börsensinternetkonsulter. Medan bolag som Icon, Framfab och Cell fyllerspaltmeter i affärstidningarna, är Optosof fortfarande okänt.Bolaget har medvetet hållit en lägre profil än konkurrenterna.Att bolaget är noterat på den mer undanskymda SBI-listan hardessutom gjort sitt. Men framför allt har det inte funnits någonpratglad ledare, inget mediegeni ¨ la Jonas Birgersson, påOptosof. VD:n Lennart Fernheden är både äldre och har hållit enmer tillbakadragen profil än konkurrenterna.Men på förvärvsfronten har profilen varit allt annat än låg.Tidigare i år köptes ett norskt och tre svenskainternetkonsulter. Det mest kända var svenska Clockwork. I förraveckan slog Optosof till igen med köpet av norska Mogul.Samtidigt tecknades avsiktsförklaringar (letter of intent) omköp av ytterligare fyra internetkonsulter, två norska, en finskoch en svensk. Fokuseringen på Norge har gjort företaget tilllandets överlägset största internetkonsult, dubbelt så stort somtvåan. Mot bakgrund av vad internetkonsulter betalas till påbörserna har Optosof köpt bolagen hyfsat billigt.

Ändrar profil och namn

Med förvärven har också profilen på bolaget ändrats markant.Optosof är från början ett programvaruföretag, specialiserat påelektronisk publicering av CD-rom och internet. Men alla bolagsom har köpts har en nära koppling till internet och bolaget skaidag ses som en internetkonsult. Sannolikt kommer koncernensnart också att byta namn.Optosof nöjer sig dock inte med årets expansion. Bolagets mål äratt växa 60 procent om året, organiskt. Det är i takt medmarknaden, enligt ledningen. Därutöver ska företagsförvärvenfortsätta, men nu ute i Europa, är det tänkt.I fjol landade omsättningen på 23 miljoner. Med alla nya bolaginförlivade är Affärsvärldens bedömning att den bör landa på 400miljoner nästa år. Bolaget kommer sannolikt att göra kraftigaförluster de närmaste åren. Bolaget har samlat på sig över 500miljoner i goodwill som, enligt ledningen, ska skrivas avsnabbt. Resultatet, exklusive goodwill, beror helt på hurbolaget lyckas smälta alla förvärven.Utmaningarna är stora. Lokalisering, optionsprogram,kulturfrågor med mera måste lösas snabbt för att undvika attnyckelpersoner hoppar av.

Oroande VD-hopp

Ledningen har en nyckelroll här. Därför är det särskilt oroandeatt VD:n, Lennart Fernheden, meddelade sin avgång i samband medförra veckans alla förvärv. Ny koncernchef blir Jörn Lyseggen,tidigare VD i det nyköpta bolaget Mogul. Lennart Fernheden sägersig vilja ägna mer tid åt familjen. Tillfället är onekligen välvalt för sig själv, men kanske sämre för aktieägarna. HansOptosof-aktier har ökat i värde från 4 till 33 miljoner kronor iår. Samtidigt är det nu den riktigt svåra och riskfylldaperioden för Optosof börjar, att få ihop de olika bolagen tillen enhet, men utan att tappa farten.

Aktien: Sälj

Optosof må vara okänt för allmänheten. Men placerarna har börjatupptäcka bolaget. Företagsköpen, den allmänna internethaussen påbörsen och en nyemission som fått upp intresset blandinstitutioner har bidragit till att kursen nära tiofaldigats,från 26 till 215 kronor, i år. Samtidigt har antalet aktier ökatkraftigt efter alla nyemissioner i samband med förvärven,börsvärdet har ökat från 45 miljoner till nära 2,2 miljarder iår! Det ger ett värde på 5,5 miljoner kronor per konsult.Det är visserligen mindre än flera av de andrainternetkonsultbolagen, men aktien är trots detta inte köpvärd.I alla fall inte på lång sikt. På kort sikt kommerOptosof-aktien sannolikt att fortsätta följa börsens övriga,heta internetkonsulter. Hur det går är svårt att sia om. Men pålång sikt har Affärsvärlden en skeptisk inställning tillvärderingen av aktierna. Det gäller även Optosof, som kommer attfå det svårt att leva upp till de förväntningar som ligger ikursen. Särskilt som bolaget ska handlas med en hög riskpremieefter alla förvärv. För er som äger aktien blir rådet att plockahem vinsten.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom