Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ordentlig vinstökning för VBG

2014-10-22 13:10

VBG, en underleverantör till fordons- och maskinindustrin, redovisar ett resultat efter finansnetto på 79 miljoner kronor (37) för det tredje kvartalet 2014.

Rörelseresultatet blev 80 miljoner kronor (39). Rörelseresultatet exklusive goodwill uppgick till 25 miljoner kronor (39).

Nettoresultatet uppgick till 73 miljoner kronor (27), och resultatet per aktie blev 5,83 kronor (2,16).

Nettoomsättningen var 290 miljoner kronor (280).

Bolagets vd Anders Birgersson ser en fortsatt svag marknad för de fordonsrelaterade verksamheterna under det fjärde kvartalet. Han räknar med att marknaden för lastbilar och trailers kommer att ha återhämtat sig en bit in på 2015.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom