Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Öresund dementerar miljardförlust

2010-08-31 09:44

Nu går Öresund ut med ett pressmeddelande där man strängt dementerar att bolaget kan förlora de 850 miljonerna man köpte HQ Fonder för. Läs det i sin helhet här.

I maj gick Öresund in och köpte HQ Fonder för 850 miljoner kronor. Men affären är inte godkänd av stämman, enligt en artikel i SvD.

Enligt detta scenario tillfaller HQ Fonder likvidatorn Björn Riese.

Nu har Öresund skickat ut ett pressmeddelande där man dementerar uppgifterna. Se nedan...

20100831 0915 (GMT+1)
Angående mediauppgifter om Öresunds köp av HQ Fonder

Med anledning av mediauppgifter gällande att Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"):s förvärv av HQ Fonder Sverige AB ("HQ Fonder") per 8 juni 2010 inte skulle vara giltigt vill Öresund komma med nedanstående tillrättalägganden och kompletteringar.

Avtalet om förvärvet av aktierna i fondbolaget godkändes av såväl Öresunds som HQ AB (publ) ("HQ"):s styrelse och var inte villkorat av efterföljande stämmogodkännande. Ägandet övergick omedelbart och aktierna tillträddes omgående, i syfte att åstadkomma omedelbar kapitalbasförbättring. Att affären skulle underställas efterföljande stämmoprövning har sin grund i Stockholmsbörsens regler om närståendetransaktioner. Öresund är närstående HQ endast i börsreglernas mening men omfattas inte av de s.k. LEO-reglerna i Aktiebolagslagen. Extern juridisk expertis konsulterades då affären genomfördes som bekräftade att affären givet bl.a. återköpsoptionen är i sin ordning i enlighet med Aktiebolagslagen och således giltig. Skall HQ Fonder återföras till HQ sker detta mot krav på samtidig betalning av 850 Mkr jämte avkastning.

Stockholm den 31 augusti 2010

Investment AB Öresund (publ)

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom