Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Öresund dubblar ägandet i MQ

2019-05-22 14:14
Foto: Jörgen Appelgren / MQ

Öresund kommer, i samband med MQ:s företrädesemission , att öka ägandet i MQ till 12,0 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

MQ offentliggjorde den 21 maj det slutgiltiga utfallet av den garanterade företrädesemissionen. Öresund har tilldelats 3.700.000 aktier med stöd av erhållna teckningsrätter och via Öresunds garantiåtagande har ytterligare 7.076.304 aktier tilldelats. Öresund kommer därefter att äga 12.626.304 aktier, vilket alltså motsvarar 12,0 procent av såväl kapitalet som rösterna i MQ.

Enligt Holdings uppgick Öresunds aktiepost innan detta till 5,26 procent av kapital och röster per den sista april.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom