Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Orexos vd: "Vi är positiva kring patenttvisten"

2018-07-11 14:13
Nikolaj Sørensen. Foto: Orexo

Läkemedelsbolaget Orexo uppvisar klart förbättrad lönsamhet, och trots en konkurrensutsatt position med fler generika ute på marknaden ökade omsättningen för läkemedlet Zubsolv, mot opioidberoende.

Detta framhävs av vd Nikolaj Sørensen i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i samband med att bolaget släppt sin halvårsrapport.

"Generiska produkter växer snabbare än vårt patenterade läkemedel, men vi har lyckats öka våra marknadsdelar något jämfört med föregående kvartal för Zubsolv", säger Nikolaj Sørensen.

En viktig komponent i att Orexo förbättrat sin lönsamhet är att bolaget nu säljer i större volymer. Jämfört med kvartalet innan har tillverkningskostnaderna minskat med 25 procent.

"Framöver väntar vi oss mer besparingar då vi kommer att byta kontraktstillverkare, vilket förväntas ge ytterligare en effekt på mer 10 procent med början i slutet av det här året", säger Nikolaj Sørensen.

Något som även lyfts fram i rapporten är bolagets starka kassaflöde vilket lett till att Orexo nu är välkapitaliserat. Kassan uppgick vid utgången av juni till 495 miljoner kronor.

"En stark kapitalbas ger oss goda möjligheter att utveckla bolaget", säger Nikolaj Søensen.

Orexo vill framförallt utveckla sin läkemedelspipeline och säger sig leta aktivt efter att licensiera in läkemedel.

"Vi lägger nu mycket resurser på att se över vilka affärsmöjligheter det finns", säger Nikolaj Sørensen.

En lika stark försäljningsutveckling som under det andra kvartalet är dock inte att vänta framöver. Försäljningen för Zubsolv ökade med 28 procent där prisökningar bidrog.

"Vi väntar oss att förskrivningarna ökar men för att kunna upprätthålla en lika hög tillväxt som i andra kvartalet krävs att få fler avtal på plats med fler försäkringsbolag", säger Nikolaj Sørensen.

Under onsdagen passade även värsta konkurrenten Indivor, på att vinstvarna. Det brittiska bolaget dominerar stort på den amerikanska marknaden med sitt läkemedel Suboxone Film men har haft svårigheter med en ny depåformulering som nyligen lanserats.

"Försäljningen för deras depåformulering har inte alls motsvarat förväntningarna. De slutsatser man kan dra är att det är krångligt och svårt att sälja läkemedel mot opioidberoende i USA med depåformulering. Sen har Indivior också utsatts för ökad konkurrens från generika", säger Nikolaj Sørensen.

Någon påverkan på Orexo i samband med detta ses egentligen inte då bolaget levt med generika under en längre tid.

"Det som kan hända är att det här ändrar marknadsdynamiken, något som skulle kunna gynna oss då vi är det enda bolaget som marknadsför en sublingual produkt (tablett som tas under tungan, reds anm)", säger Nikolaj Sørensen.

I patenttvisten med Actavis är det alltjämt väntans tider. Orexo har tre patent som skyddar Zubsolv i USA till 2032, ett av dessa är nu indraget i en tvist. Ett besked var väntat under första halvåret men som ännu inte kommit från den amerikanska domstolen.

"Eftersom det tagit tid så bedömer vi att det beror på att beslutet har ändrats. Hade Court of Appeal (motsvarande svensk hovrätt, reds anm) valt att gå på District Courts (motsvarande svensk tingsrätt, reds anm) beslut så hade en dom redan kommit. Vi är optimistiska kring detta", säger Nikolaj Sørensen.

Vad händer om ni förlorar tvisten med Actavis?

"Vi har ytterligare två patent som skyddar Zubsolv i USA till 2032, så om vi förlorar nu så kommer vi sätta i gång en ny process vilket innebär att det blir en ny tvist, då kommer Actavis högst sannolikhet inte kunna lansera något generika innan tvisten är avgjord. Förlorar vi dessa patent så kan lansering ske sent 2019, vinner vi blockerar vi Actavis fram till 2032", säger Nikolaj Sørensen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom