Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ortivus redovisar förlust

2019-02-13 08:46

Ortivus minskade omsättningen och redovisar förlust i det fjärde kvartalet.


Omsättningen uppgick till 14,3 miljoner kronor (17,2), en minskning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -3,8 miljoner kronor (-1,9). 

Ebitda-resultat blev -2,3 miljoner kronor (0,6). 

Resultatet efter skatt blev -3,9 miljoner kronor (-2,1). 

Resultat per aktie hamnade på -0,13 kronor (-0,10).

"Den översyn som Ortivus inledde i början av 2018 fortsatte under hösten då vi utvecklade en ny strategisk plan. Den handlar om ny och utökad funktionalitet hos våra produkter men också om primär- och äldrevård som nya kundsegment. 2019 intensifieras samarbetet med Spark Group som förstärker Ortivus organisation med avseende på bland annat försäljning, produktledning och marknadskommunikation och därmed ger oss bättre möjligheter att tillvarata de kommande årens tillväxtpotential. Samarbetet öppnar också för nya möjligheter till kapitalanskaffning inom ramen för vår valda tillväxtstrategi. Jag ser nu fram emot att få vara med på den fortsatta resan", skriver den tillförordnade vd:n Lars Höst i rapporten.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom