Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oscar Properties senarelägger utbyteserbjudande - ställer in extrastämma

2019-06-05 07:18
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Bostadsutvecklaren Oscar Properties har valt att senarelägga utbyteserbjudandet för konvertering av preferensaktier och obligationer till stamaktier. Därmed ställer bolaget in den planerade extra bolagsstämman, som skulle ha ägt rum den 11 juni.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anledningen till beslutet är att bolaget har arbetat, och fortsätter att arbeta, med ett antal andra åtgärder hänförliga till bland annat bolagets kapitalstruktur, påpekas det i pressmeddelandet.

Det var den 10 maj som Oscar Properties lät meddela att styrelsen, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, beslutat om erbjudanden till innehavare av preferensaktier, preferensaktier av serie B och obligationer att byta till stamaktier av serie B2.

Bolaget avser att kommunicera en ny tidplan för utbyteserbjudandena och då offentliggöra de fullständiga villkoren, som förväntas ligga i linje med de "marknadssonderade" utbytesvillkoren om 20 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie respektive 40 stamaktier av serie B2 för varje preferensaktie av serie B.

Bolaget påpekar samtidigt att efter ha genomfört marknadssonderingar i syfte att bedöma intresset för preferensaktieerbjudandet, konstaterat att det finns stöd från ett antal större aktieägare, däribland Erik Penser Fonder och Fjärde AP-fonden.

"Aktieägare som företräder sammanlagt 15,4 procent av det totala antalet preferensaktier i bolaget har uttryckt stöd för preferensaktieerbjudandet på de sonderade utbytesvillkoren", heter det vidare.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom