Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oslostopp inget för Stockholmsbörsen

2012-05-24 09:42

Oslo Börs inför en avgift mot "onödigt stor" orderaktivitet på aktiemarknaden. Syftet är att begränsa order som inte leder till faktiska avslut. Det skriver Oslo Börs i ett pressmeddelande.

Den nya regeln införs från den 1 september 2012 och kommer att baseras på respektive börsmedlems månatliga aktiviteter.

Avgiften, 0:05 norska kronor per order, är kopplad till ett relationstal (Order to Executed Order Ratio - OEOR) på 1 till 70. Det innebär att en affär måste göras oftare än var 70 order och att antal order per avslut som överstiger 70 kommer att omfattas av den nya avgiften.

Stockholmsbörsen ser kontinuerligt över regelverket i diskussion med medlemmarna och andra marknadsaktörer, men i dagsläget finns inga planer på att justera det ytterligare.

Det säger Carl Norell, presschef på Nasdaq OMX, till Nyhetsbyrån Direkt.

Oslo Börs inför en avgift mot "onödigt stor" orderaktivitet på aktiemarknaden, med syfte att begränsa order som inte leder till faktiska avslut.

Avgiften, 0:05 norska kronor per order, är kopplad till ett relationstal (Order to Executed Order Ratio - OEOR) på 1 till 70. Det innebär att en affär måste göras oftare än var 70 order och att antal order per avslut som överstiger 70 kommer att omfattas av den nya avgiften.

I motsvarande regelverk på Stockholmsbörsen, som infördes i juli 2011, är relationstalet 1 till 250 med en avgift på 0:09 kronor.

"Just nu ser vi att förändringen som genomfördes för knappt ett år sedan har fått positiva effekter. Visst beaktar vi den förändring som görs i Oslo men vi tycker att vi har ett order-ratio tak som fungerar väl. Det viktiga för oss är att vi har en effektiv marknad i kombination med att vi måste vara en attraktiv marknad. Det är en balans mellan att tillgodose lokala behov och att arbeta för att bevara handeln av svenska aktier i Stockholm", säger Carl Norell.

Han nämner vidare att frågan om att eventuellt införa ett order-ratio tak på de europeiska börserna diskuteras på EU-nivå.

"Givetvis följer vi noggrant vad man kommer fram till där", säger Carl Norell.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom