Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Outokumpu presenterar ny organisation

2016-04-05 07:43

Finska ståltillverkaren Outokumpu aviserade i ett pressmeddelande nya åtgärder för att stärka konkurrenskraften, nya finansiella mål och en ny organisation på tisdagen.

De finansiella mål ska uppnås till 2020 och omfattar ett rörelseresultat på 500 miljoner euro, en avkastning på sysselsatt kapital på 12 procent och en skuldsättningsgrad på mindre än 35 procent.

2015 nådde bolaget ett rörelseresultat exklusive engångsposter på -132 miljoner. Det redovisade rörelseresultatet var 228 miljoner vilket gav en avkastning på sysselsatt kapital på 5,8 procent.

Som en första milstolpe i arbetet med att minska skuldsättning siktar bolaget på att få ned nettoskulden till 1,2 miljarder till slutet av 2017. Detta ska uppnås genom högre lönsamhet och lägre rörelsekapitalbindning. Målet är att minska rörelsekapitalet med 200 miljoner till slutet av 2016.

Bolagets nettoskuld var vid utgången av 2015 1,6 miljarder och skuldsättningsgraden var 69,1 procent.

Den nya organisationen innebär färre chefslager, en lättare kostnadsstruktur och att bolaget delas in i tre affärsområden: Europa, Amerika och långa produkter.

Bolaget ämnar att minska försäljnings- och administrationskostnaderna med 100 miljoner euro till slutet av 2017 jämfört med 2015 då de kostnaderna uppgick till 400 miljoner. Noteras bör att i de 400 miljonerna ingick 58 miljoner som 2015 redovisades som kostnad för sålda varor men som 2016 kommer att redovisas som försäljningskostnader.

De föreslagna åtgärderna kommer att leda till att 600 tjänster försvinner, varav 140 i Finland och 90 i Sverige. Tillsammans med redan pågående åtgärder kommer bolagets personalstyrka att minska från 11.000 vid utgången av 2015 till 9.300 under de kommande åren.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom