Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Oväntat bra stämning i svensk ekonomi

2017-02-24 10:54
Svenska sedlar och mynt. Foto: All over press

Stämningsläget är mycket ljust bland både företag och hushåll, enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator. Samtidigt stiger både inflations- och ränteförväntningarna bland hushåll.

Förvisso sjönk barometerindikatorn till 111,6 i februari från 111,9 januari. Men det är fortfarande betydligt över det historiska genomsnittet, konstaterar Konjunkturinstitutet (KI).

Utfallet är starkare än förväntat, skriver Swedbank-ekonomen Jörgen Kennemar i en kommentar.

"Februariutfallet visar på en fortsatt hög tillväxt i svensk ekonomi", skriver han och pekar på att detaljhandeln uppvisar den största förbättringen tillsammans med byggsektorn.

Samtidigt bromsar industrin och tjänsteföretagen in något.

"Samtliga ingående företagssektorer rapporterar om ett starkt eller mycket starkt läge. Även detaljhandelns förtroende har återhämtat sig från förra månadens nedgång och ligger nu åter något över det historiska genomsnittet. Hushållens syn på ekonomin är fortsatt optimistisk", skriver Konjunkturinstitutet (KI) i ett pressmeddelande.

Hushållens konfidensindikator sjönk till 104,5 i februari, ned från 104,6 i januari.

Hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt, rensat från extremvärden, ökar samtidigt till 2,7 procent. Det är en uppgång från 2,2 procent i januari.

Hushållens ränteförändringar på ett års sikt stiger samtidigt marginellt till 2,22 procent, upp från 2,19 procent i januari.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom