Oväntat dålig jobbsiffra från USA

2016-03-03 13:51 Affärsvärlden SIX

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 278.000 under förra veckan. Marknaden hade räknat med att antalet skulle uppgå till 271.000.

Utfallet är en uppgång med 6.000 jämfört med föregående veckas oreviderade utfall på 272.000.

Fyraveckorsgenomsnittet sjönk med 1.750 till 270.250 arbetssökande.

Antalet återkommande sökande av arbetslöshetsstöd sjönk med 3.000 till 2,257 miljoner personer. Denna siffra rapporteras med en veckas fördröjning.

Statistiken är säsongsjusterad och avser antalet personer som för första gången ansöker om arbetslöshetsunderstöd. Datan presenteras av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Få nya arbetssökande är ett tecken på bättre ekonomisk utveckling, vilket tenderar att missgynna obligationspriserna och driva upp räntorna. Få sökande kan även medföra ökat inflationstryck från arbetsmarknaden, vilket kan vara negativt för obligationspriserna.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom