Oväntat starka konsumentpriser i USA

2016-02-19 13:49 Affärsvärlden SIX

Konsumentprisindex (KPI) i USA var oförändrat under januari jämfört med närmast föregående månad. Marknadens prognos var att KPI skulle visa en månadstakt på -0,1 procent.

Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, var upp 0,3 procent. Förväntningarna uppgick till +0,2 procent.

Under föregående månad var KPI -0,1 procent medan kärn-KPI var upp med 0,2 procent i månadstakt.

Årstakten för KPI var +1,4 procent och årstakten för kärn-KPI uppgick till +2,2 procent. Under föregående månad låg årstakten för KPI på +0,7 procent och årstakten för kärn-KPI på +2,1 procent.

Priserna på livsmedel och energi kan variera kraftigt mellan månaderna varför kärn-KPI är en bra indikator på det underliggande inflationstrycket.

Statistiken presenteras av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom