Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Överskott i Kinas handelsbalans

2014-02-12 06:22

Kinas handelsbalans visade ett överskott på 31,9 miljarder dollar under januari.

Det kan jämföras med ett överskott om 25,6 miljarder dollar under närmast föregående månad samt analytikernas prognos som pekade på ett överskott om 27,1 miljarder dollar, enligt The Wall Street Journal.

Exporten steg med 10,6 procent i årstakt, vilket kan jämföras med förra månadens uppgång på 4,3 procent och en förväntad uppgång på 0,1 procent.

Importen steg med 10,0 procent i årstakt, vilket kan jämföras med en uppgång om 8,3 procent i december. Analytiker förväntade sig en uppgång i importen om 3,0 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom