Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pandox justerar sin utdelningspolicy

2019-05-09 09:31
Anders Nissen, vd, Pandox. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Hotellfastighetsbolaget Pandox justerar sin utdelningspolicy och avser framöver ha en utdelningsandel om 30-50 procent, ned från tidigare 40-60 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Basen för utdelningsandelen är vad bolaget kallar "total cash earnings" och det är "ebitda plus finansiella intäkter, minus finansiella kostnader, finansiella kostnader avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 och aktuell skatt".

Enligt den nya utdelingspolicyn ska den genomsnittliga utdelningsandelen över tid ligga på cirka 40 procent, ned från tidigare cirka 50 procent.

"Pandox ska fortsatt vara ett bolag med en god avkastning och en balanserad finansiell risk. Pandox ledning och styrelse bedömer att den nya utdelningspolicyn kommer att bidra positivt till företagets möjligheter att skapa tillväxt och aktieägarvärde på en växande hotellmarknad", motiveras den nya utdelningspolicyn.

Pandox arrangerar kapitalmarknadsdag i Stockholm på torsdagen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom