Pappas teknikskryt sågas

2012-06-18 12:59 Jan Melin
Foto: Colourbox

De flesta fäder anser att de är hushållets teknikexpert. Men det tycker inte resten av familjen.

Kanske ingår det i mansrollen att se sig själv som familjens teknikexpert.

Det gör i alla fall 93 procent av papporna i USA.

Men tyvärr är det bara 21 procent av övriga familjemedlemmar som delar pappans syn på sig själv.

Det framgår av ett pressmeddelande om en undersökning från företaget Temviewer där drygt två tusen personer i USA äldre än 17 år tillfrågades om teknikkunnandet i familjen.

Frågan som ställdes var vem man vanligtvis vänder sig till när det är problem med datorn eller något annat tekniskt.

I 42 procent av fallen var det en son, sonson eller dotterson som fick rycka in vilket sammanräknat gör att 65 procent av de tillfrågade vänder sig till en manlig person när tekniken strular.

I 11 procent av familjerna är det en dotter, sondotter eller dotterdotter som är teknikexperten.

Av pressmeddelande framgår inte i vilken utsträckning det är mamman som fixar datorproblemen.

Jan Melin

Premiumnyheter

Aktuellt inom