Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pär Boman: Investerare prissätter kreditrisker felaktigt

2014-05-07 13:54
Handelsbankens vd Pär Boman. Foto: Annika af Klercker / SvD / TT

Professionella investerare prissätter kreditrisker på ett felaktigt sätt, anser Handelsbankens vd Pär Boman.

"Jag tycker att det är för lite differentiering på den europeiska kapitalmarknaden. Professionella investerare i kreditrisk gör väldigt liten skillnad på en tillgång med väldigt låg kreditrisk och en tillgång med väldigt hög kreditrisk. Den skillnaden är rekordlåg", säger Pär Boman i en intervju med SIX News.

Blir det en press för er på marknaden om andra aktörer kan låna upp pengar billigt?
"Nej, men i kombination med låga nominella räntor har vi i dag en situation där det kanske aldrig tidigare har gått att finansiera relativt hög kreditrisk så billigt. Historien har lärt oss att det är en potentiell grogrund för obalanser i ekonomin. Och när de här obalanserna sedan ska korrigeras, och om den korrigeringen sker kvickt, då behöver det visserligen inte nödvändigtvis bli en fullskalig finanskris, men det kan leda till ganska pressade och besvärliga situationer och det tycker jag att man ska vara vaksam på", resonerar Handelsbanken-chefen.

Drar ni ned på utlåningen någonstans på grund av detta?
"Nej, inte alls. Men vi förbereder oss genom att ha höga buffertar vad gäller likviditet till exempel", säger han.

Hur ser du på konkurrenssituationen på era hemmamarknader?
"Den varierar rätt mycket mellan de olika hemmamarknaderna så det är svårt att ge ett generellt svar på det. Det är lite olika bankstrukturer. I några länder finns det ett fåtal väldigt stora banker och i andra länder möter vi en mer småskalig konkurrens lokalt."

Ser ni några förändringar av konkurrenssituationen i Sverige eller på andra hemmamarknader?
"Nej, man kan väl bara konstatera att nu klingar ju sakta statsstödsprogrammen som har funnits i alla länder av, medan det fortfarande finns väldigt mycket likviditet från centralbanker. Så på det viset kanske man skulle kunna säga att konkurrenssituationen successivt mer normaliseras, och på vissa marknader är den helt normaliserad, såsom i Sverige", säger Boman.

En eventuell konsolidering på den svenska bankmarknaden är inget som Handelsbanken-chefen vill kommentera.
"Vi har ju en organisk tillväxtstrategi. Vi öppnar kontor för kontor och det är ju så vi växer", säger Boman som inte vill spekulera kring huruvida han tror att konkurrensmyndigheter skulle tillåta fyra svenska storbanker att bli tre.

Var ser du de bästa tillväxtmöjligheterna för Handelsbanken?
"Långsiktigt är det ju den brittiska marknadens storlek som rent geografiskt erbjuder goda tillväxtmöjligheter. Men det finns också inom till exempel kapitalförvaltning och sparande stor potential i Sverige där vi har en mindre närvaro än vad vi har inom till exempel kreditgivning i Sverige", svarar Pär Boman.

I Storbritannien pågår en debatt om EU-medlemsskapet. Hur påverkar Storbritanniens EU-relation Handelsbanken?
"Långsiktigt påverkar det inte vår affär överhuvudtaget. Det är ett europeiskt land och det ligger nära oss. Vi utvecklar ju en inhemsk affär", säger Boman och framhåller att Handelsbanken redan i dag har verksamhet i flera länder med sinsemellan olika valutor.

"Sedan kan det naturligtvis innebära att vi får lite annorlunda reglering i olika länder och den fråga som just nu är högst upp på dagordningen ur det perspektivet är ju den skotska folkomröstningen om självständighet. Men vi bedriver ju bank i många självständiga länder", konstaterar Boman.

Så det spelar ingen roll för er om britterna stannar kvar i EU?
"På lång sikt spelar det ingen roll överhuvudtaget. På kort sikt kan det innebära praktiska frågeställningar om vilket regelverk som gäller och hur det fungerar", uppger Handelsbanken-chefen.

I Skottland planeras en folkomröstning om självständighet från Storbritannien att hållas den 18 september.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom