Partierna tvekar om lån till nya tåg

2016-03-03 08:20 Per Tolgraven
Foto: Oleksiy Maksymenko Photography / Alamy/All over press

Sju av åtta riksdagspartier är positiva till nya svenska höghastighetsbanor. Men bara tre partier är i dag beredda att låna till 300-miljardersinvesteringen, säger de till Affärsvärlden.

När förhandlingarna med kommunerna om nya höghastighetsbanor inleddes för en dryg månad sedan hade kostnaden stigit från 140 miljarder kronor till mellan 190 och 320 miljarder.

Utredningen, som leds av de borgerliga före detta statssekreterarna HG Wessberg (M) och Catharina Håkansson Boman (C), föreslår att staten låter Riksgälden ta upp lån för att finansiera cirka 90 procent av det gigantiska projektet.

Men att låna till infrastruktur är inte okontroversiellt. Huvudprincipen i Sverige är att infrastruktur ska finansieras med årliga anslag direkt från statsbudgeten, som täcker kostnaderna när de uppstår.

Av de åtta riksdagspartier har alla utom SD svarat på Affärsvärldens frågor. Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är öppna för att låna till banorna. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) säger till Affärsvärlden att regeringen, och därmed Socialdemokraterna, "inte har bestämt sig om finansieringen".

Tre partier tvekar:

* Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson säger att partiet är generellt skeptiskt till att frångå huvudregeln. "Att lånefinansiera stora infrastrukturprojekt minskar utrymmet i framtida budgetar, ökar räntekostnaderna med tiotals miljarder kronor och försämrar styrningen av statens finanser”, skriver han i ett mejl till Affärsvärlden.

* Kristdemokraterna tycker att kan finnas skäl att se över olika finansieringslösningar.

-Vi vill dock helst undvika finansiering genom ökad belåning, säger ledamoten i trafikutskottet Robert Halef.

* Liberalerna har också invändningar.

-Generellt värnar vi det nuvarande finanspolitiska ramverket. Det finns stora risker förknippade med avsteg från principen om löpande finansiering, säger trafikutskottsledamoten Christina Örnebjär.

Detta är en kortversion av Affärsvärldens reportage om finansieringen av de nya höghastighetsbanorna. Logga in här för att läsa hela reportaget.

Per Tolgraven

Premiumnyheter

Aktuellt inom