Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Penser förlorar striden om Countermine

2012-01-31 10:22
Erik Penser. Foto: Scanpix

(Uppdaterad version) Finansmannen Erik Penser förlorar tvisten om styrelsens ansvar i företaget Countermine. Förre vd:n Christer Bergquist och förre ordföranden Björn Wolrath frias från ansvar för att ha misslett investerarna. Erik Pensers bolag döms att betala 4,5 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Erik Penser förlorar i en dom på tisdagen i Stockholms tingsrätt tvisten mot förre Countermineledningen i frågan om vilket ansvar ledningen har för att ett emissionsprospekt i det tidigare noterade företaget är korrekt och inte vilseledande.

Turerna i det tidigare NGM-noterade Countermine Technologies granskades i huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i november och december förra året.

Yggdrasil, ägt av bankiren Erik Penser, samt Suberbus AB, kontrollerat av  Yggdrasils vd Lars Thulin, hade stämt förre Countermine-vd:n Christer Bergquist, och förre styrelseordföranden Björn Wolrath på cirka 34 miljoner kronor.

De två anklagades bland annat för att ha mörkat resultatet av ett misslyckat minröjningstest i den libyska öknen år 2009 och i förlängningen för att ha lurat aktieägare att betala in cirka 70 miljoner kronor i en nyemission i december 2009.

I inlagor till Stockholms tingsrätt som Affärsvärlden har läst avvisade Christer Bergquist och den förre ordföranden Björn Wolrath anklagelserna om att de två avsiktligt skulle ha undanhållit information. Tvärtom menar de två, enligt skrivelser till rätten, att kopplingarna mellan å ena sidan Erik Penser Bank, som var ansvarigt emissionsinstitut, och å andra sidan Erik Penser, Lars Thulin och Yggdrasil medförde att alla de inblandade väl kände till Countermines ansträngda situation.

I en inlaga från 5 oktober 2011 hette det exempelvis att under perioden oktober 2009 till april 2010 träffades Lars Thulin, Erik Penser, Björn Wolrath och Christer Bergquist vid flera tillfällen för att diskutera Countermines verksamhet och hur den kunde utvecklas.

Domstolen hänvisar just till dessa kopplingar när den avvisar anklagelserna om att de två Penserbolagen skulle ha blivit lurade.

Domstolen går helt på Bergquists och Wolraths linje. Det heter i tisdagens dom att eftersom tingsrätten funnit att ”flertalet uppgifter i halvårs- och delårsrapporten – inklusive uppgifterna om goodwill och lagervärdering – inte varit felaktiga eller vilseledande eller i vart fall inte lämnats uppsåtligen eller av oaktsamhet från Christer Bergquists och Björn Wolraths sida, kan det inte komma i fråga att ålägga någon av dem skadeståndsskyldighet”, enligt aktiebolagslagen.

Domstolen konstaterar också att ”Konsekvensen av att något skadeståndsgrundande handlande inte kan konstateras ha förekommit avseende delårsrapporten är att ansvar

inte heller kan aktualiseras enligt prospektreglerna.” eftersom den delen av anklagelserna ”grundas på påståendet att prospektet varit felaktigt till följd av hänvisningen till delårsrapporten”.

Tingsrätten passar också på att näpsa Erik Penser-lägret och skriver att den ”finner det lämpligt” att tillägga att anklagelserna uppvisar ”påtagliga brister i fråga om de övriga förutsättningarna för skadeståndsskyldighet.”

Enligt domstolen har inte kravet på orsakssamband mellan de anklagades handlande och den påstådda skadan inte uppfyllts. Det heter att ”det inte visats – eller ens gjorts antagligt – att (Countermines) CMT:s informationsgivning legat till grund för Superbus och Yggdrasils beslut att delta i nyemissionen” och den skada som det påstås ha fått till följd:

”Utredningen pekar snarare på att Superbus och

Yggdrasil hade deltagit i emissionen oavsett den påstått felaktiga informationen. En

anledning till det är att de verkar ha haft särskilda intressen av att CMT tillfördes

kapital”, skriver rätten.

Tingsrätten pekar särskilt på det faktum att Yggdrasil, där Superbus

Lars Thulin är vd och styrelseledamot, genom det helägda dotterbolaget Erik Penser

Bank, där Lars Thulin också är styrelseledamot, i maj och augusti 2009 hade lånat ut

10 respektive 16 miljoner kronor till Countermine och tycks mena att de två Penserbolagen därmed redan långt tidigare hade beslutat att delta i emissionen.

Beskedet till Erik Penser-lägret är därmed att Superbus och Yggdrasils talan ogillas och att de två bolagen solidariskt ska utge ersättning för Christer Bergquists rättegångskostnad om 2 875 841 kronor samt solidariskt utge ersättning för BjörnWolraths rättegångskostnad om 1 582 750 kronor, totalt 4,5 miljoner kronor.

Dessutom hävs tingsrättens kvarstadsbeslut av den 26 oktober 2010 och den 8 december 2010.

Domen kan överklagas:

- Domen är omfattande och det kommer att ta tid att analysera den. Vi har för närvarande ingen kommentar, säger Erik Pensers ombud, advokat Finn Madsen vid Vinge i en kommentar.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom