Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pensers mångmiljonkrav på skandalbolags-toppar

2010-11-26 13:25

Finansmannen Erik Pensers bolag Yggdrasil kräver de två tidigare Countermine-topparna, Christer Bergquist och Björn Wolrath på 32 miljoner kronor.

Företaget Yggdrasil som ägs av Erik Penser kräver den tidigare vd:n och styrelseordföranden i Countermine på miljonbelopp. De två, den före detta vd:n, Christer Bergquist och den före detta styrelseordföranden Björn Wolrath, sägs vara solidariskt ansvariga och betalningsskyldiga på  nära 32 miljoner kronor.

Det är den andra processen från arga aktieägare som drabbar den tidigare toppduon i Countermine.

Sedan tidigare har de två stämts av företaget Superbus, som ägs av Lars Thulin. Lars Thulin är samtidigt Erik Pensers högra hand och vd för Yggdrasil. Superbus stämningsansökan avser förluster 2,5 miljoner kronor.

Enligt ett kravbrev  från onsdag 24 november, som Affärsvärlden har tagit del av, från Yggdrasils advokater vid Vinges Malmökontor ställt till Björn Wolrath och Christer Bergquists advokat Tom Johansson vid Hamilton advokatbyrå åberopar Yggdrasil samma argument som tidigare Suberbus har gjort.

Ledningen för Countermine anklagas i den tidigare stämningsansökan för att ha lämnat felaktig information i samband med att bolaget genomförde en nyemission om 70 miljoner kronor för exakt ett år sedan. Lars Thulins Suberbus och nu också Erik Pensers Yggdrasil hävdar att de aldrig skulle ha köpt aktier i bolaget om de hade känt till vad de menar att ledningen kände till och avsiktligt undanhöll aktiemarknaden.

”Yggdrasils förlust/…/uppgår till 31 806 539 kr. Yggdrasil gör gällande att Björn Wolrath och Christer Bergquist är skyldiga att solidariskt ersätta Yggdrasil för den nyssnämnda förlusten. Yggdrasil gör gällande motsvarande grunder för sitt anspråk som de vilka Superbus angett i sin/…/stämningsansökan”.

Läs om Lars Thulins stämning här.

De två näringslivstopparna har tidigare förklarat att de inte anser sig ha gjort några fel. Den inställningen tyder på att en stämningsansökan är att vänta från Erik Pensers Yggdrasil under någon av de kommande dagarna. När Lars Thulin skickade ut sitt kravbrev förra gången, i oktober, tog det ungefär en vecka innan stämningsansökan landade på tingsrättens bord.

Med det senaste kravbrevet fördjupas en spricka i Erik Pensers imperium som kan få ytterligare konsekvenser. Orsaken är att huvudägaren Erik Penser nu indirekt kritiserar ett av sina egna bolag. Det var nämligen  Erik Penser Bank, med vd Peter Melbi i spetsen, som ställde samman det prospekt inför emissionen som Erik Pensers Yggdrasil nu kritiserar.

Det går alltså att uppfatta situationen som att tidigare Lars Thulin, och nu också huvudägaren Erik Penser, i praktiken underkänner det arbete som hans Yggdrasils dotterföretag, Erik Penser Banks corporate finance-avdelning, gjorde när den indirekt ”garanterade” att det som framgick i det aktuella prospektet i november 2009 också är riktigt och att inget väsentligt är utelämnat.

Bankledningen slår ifrån sig och menar att en due diligence, en ekonomisk genomgång inför en emission, förutsätter att man kan lita på de uppgifter som företagsledningen berättar:

- Det man gör är att man sätter sig med bolagets ledning. Man går igenom böckerna och sedan ställer man frågor och litar på de svar man får. En due diligence bygger på att man har förtroende för motparten, sade Peter Melbi tidigare till Affärsvärlden.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom