Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pensers nya drag i Creades-striden

2012-04-17 09:06

Pan Capital, där Erik Penser är ordförande, föreslår att den kommande bolagsstämman tar beslut om ett inlösenprogram för att rätta till felen som begicks vid uppdelningen av Öresund.

Till exempel skulle fyra aktier i Creades ge rätten att lösa in en aktie till substansvärde. Genom inlösen kommer både rabatten i bolaget minska och de aktieägare som ursprungligen var emot uppdelningen får ett tillfälle att få rimligt betalt för delar av sitt innehav.

Det skriver Pan Capital i ett pressmeddelande.

Vidare anser Pan Capital, där Erik Penser sitter som ordförande, att Creades borde drivas som en fond. Man pekar bland annat på att skattesituationen hämmar förvaltningen, samt att det är mer kostnadseffektivt att driva verksamheten som en fond.

"Vi har under de senaste månaderna försökt förhandla med Sven Hagströmer om detta men han har inte velat komma oss till mötes på någon punkt. Vi har presenterat flera förslag; allt ifrån likvidering, till utdelning av enskilda innehav till aktieägarna och en mängd varianter däremellan. Allt för att öka avkastningen för aktieägarna och samtidigt minska rabatten. Alla våra förslag har mötts med kalla handen", skriver Pan Capital i pressmeddelandet.

Pan Capital skriver vidare att det vill arbeta aktivt i styrelsen.

"Sven Hagströmer har dock meddelat att han tänker blockera oss från att få plats i styrelsen. Detta trots att vi äger 27 procent av utestående röster och är den näst största aktieägaren", skriver Pan Capital.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom