Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Per Bystedt i mobildrama

2008-08-27 09:54

Dotcomveteranen och styrelseproffset Per Bystedt har stora problem med Nasdaq-noterade mobilbolaget Neonode. Revisorerna varnar för att kapitalet är förbrukat.

Neonode tog köksvägen till Nasdaq i augusti förra året men huvuddelen av verksamheten drivs i ett svenskt dotterbolag. Affärsidén är att utveckla och sälja en egen mobiltelefonplattform. Hittills har ett antal olika modeller lanserats men försäljningen går trögt.

Per Bystedt, med en diger näringslivsbakgrund som Spray-vd och styrelseledamot i Axel Johnson AB och Eniro, är ordförande i Neonode sedan flera år. I maj gick han också in som tf vd med målet att snabbt städa upp i det krisdrabbade bolaget.

Neonode har finansierats med en rad nyemissioner de senaste åren. Förhoppningen inför 2008 var att den nya telefonmodellen N2 skulle bli en försäljningssuccé. Istället drabbades Neonode av tekniska problem och förseningar som gjorde att bolaget tvingades backa från flera marknader.

Rapporten för första halvåret var ingen munter läsning och aktien har rasat de senaste månaderna. Bolaget har bland annat tvingats till stora nedskrivningar av lager samtidigt som försäljningen varit blygsam.

"En annan bidragande orsak till att vi inte har nått upp till våra tidigare prognoser var att vi troligen gick in på för många marknader allt för snabbt, vilket gjorde att våra resurser spreds för tunt", skriver Per Bystedt i ett brev till aktieägarna.

Som en konsekvens måste Neonode ta in nytt kapital redan i september-oktober.

Johan Pharmanson och Tommy Bergendahl på BDO Nordic Stockholm som reviderar det svenska dotterbolaget varnar för finansiell kris i ett utlåtande från 24 juli i år:

"Vid tidpunkten för avgivandet av årsredovisningen visade bolagets redovisning att det egna kapitalet var förbrukat", skriver revisorerna som också noterar bolagets planer att ta in nytt kapital:

"Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet."

Förutom de finansiella problemen hotar Nasdaq att kasta ut aktien eftersom börsvärde och aktiekurs ligger under börsens minimikrav.

Neonodes ledning ska besöka Nasdaq i morgon torsdag för ett möte där noteringen ska diskuteras.

Av informationen till aktieägarna vid årsstämman i Stockholm i början på augusti framgår det att Per Bystedt hittills investerat 3 miljoner dollar i Neonode. Trots krisen säger sig Bystedt vara beredd att satsa mer pengar i bolaget.

För att förbättra kommunikationen med aktieägarna planerar bolaget att lansera en företagsblogg.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom