Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Personalbrist pressar marginalerna för Dedicare

2016-04-25 14:23

Bemanningsbolaget Dedicare redovisar ett resultat före skatt på 9,6 miljoner kronor (9,7) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet uppgick till 9,8 miljoner kronor (9,9).

Resultatet efter skatt blev 7,4 miljoner kronor (7,5) och resultatet per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 0,82 kronor (0,84).

Nettoomsättningen var 135 miljoner kronor (136).

Dedicares vd Stig Engcrantz skriver i delårsrapporten för det första kvartalet 2016 att den svenska marknaden för vårdbemanning har varit god under kvartalet. Samtidigt har bristen på vårdpersonal bidragit till högre löner vilket pressat marginalerna.

I Norge ska Dedicares nya avtal med Helseforetakenes Innkjöpsservice, HINAS, för inhyrning av sjuksköterskor förbättra bolagets förutsättningar för lönsamhet. Förutsättningarna för tillväxt har inte förändrats, enligt vd Stig Engcrantz.

"Bristen på vårdpersonal i grannländerna Sverige och Danmark i kombination med lågkonjunktur i Norge och en försvagad norsk krona har gjort det svårare att rekrytera sjuksköterskor från Sverige", skriver han i rapporten och fortsätter:

"Vi fortsätter arbetet med att förbättra produktiviteten, stärka rekryteringsarbetet samt att öka kundfokus för att nå organisk och lönsam tillväxt under kommande kvartal".

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom