Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Personalbrist tynger Dedicare

2017-10-24 08:15
Foto: LEIF R JANSSON / TT

Bemanningsbolagets vinst och intäkter minskade för det tredje kvartalet.

Dedicare redovisar ett resultat efter skatt på 12,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (16). Resultatet per aktie uppgick till 1:36 kronor (1:78).

Kostnader i samband med vd:s avgång blev 3,2 miljoner kronor (-).

Intäkterna uppgick till 196 miljoner kronor (173).

Rörelseresultatet blev 16,4 miljoner kronor (21,7) och rörelsemarginalen var 8,4 procent (12,6).

Resultatet före skatt uppgick till 16,2 miljoner kronor (21,2).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 21,3 miljoner kronor (11,6).

Dedicare visar i det tredje kvartalet 2017 en fortsatt tillväxt, nära 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Däremot försämrades rörelsemarginalen till 8,4 procent (12,6).

"Den försämrade marginalen beror delvis på personalbristen inom våra tjänstekategorier som tvingat upp löner och arvoden till våra konsulter och därmed ger oss lägre marginaler men också på engångskostnader i samband med VDs avgång som belastat periodens resultat med 3,2 miljoner kronor", skriver bolaget i delårsrapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom