Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Pessimismen på väg att brytas"

2009-08-06 10:21

Den bild regeringen har är att pessimismen i världsekonomin och i Sveriges ekonomi är på väg att brytas.

Det syns i den finansiella sektorn, där finansieringsmöjligheterna har förbättrats och återkommit till mer normal nivå.

Det sade finansminister Anders Borg vid en pressträff på torsdagen.

Han sade att i våras tog regeringen höjd för att situationen skulle förvärras ytterligare och att skatteinsatser ytterligare skulle behöva bakas ur. Under sommaren har osäkerheten rörande de offentliga finanserna minskat påtagligt. De kvarstår fortfarande men är påtagligt lägre.

Med hänsyn taget till inkomna skatteintäkter samt utgifter menade Anders Borg att det ser ett par snäpp bättre ut idag än under senvåren men "vi behöver göra fler krisåtgärder", säger Anders Borg.

Åtgärder som kan komma i fråga är exempelvis omställningsåtgärder för arbetslösa och ökad satsning på utbildning, samt andra åtgärder för att se till att arbetslösheten inte biter sig fast.

Han påpekar dock att det alltjämt är en lång väg tillbaka även om varselsiffror och annan statistik ser något bättre ut. Arbetslösheten kommer trots allt att fortsätta stiga och prognosen är fortsatt att arbetslösheten ska fortsätta upp.

- Vi följer all den information som kommer och det är alldeles tydligt att framtidstron för hushåll och företag förbättrats såväl nationellt som internationellt, säger han men poängterar att det är en långsam och mödosam väg tillbaka som kommer att prägla 2009 och 2010.

- Risken för en världsekonomi i fritt fall är klart mindre och risken för en depression har brutits, eller är klart mindre, säger han även.

Rörande Baltikum säger han att i och med att det europeiska rådet fattade beslut om att Europa ger stöd och försöker backa upp Lettland så har riskerna på kort sikt minskat för att vi ska få ett mer allvarligt förlopp som påverkar svensk ekonomi och svenska banker. Men sedan är det stora obalanser, tillade Anders Borg.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom