Pictet: Börserna med bäst potential

2017-02-17 15:04 Ola Söderlind
Pictet ser en ljusning i Europa som helhet och Japan. Foto: IBL

Schweiziska banken Pictet drar ned sin exponering mot USA och ökar i Europa, Japan och tillväxtmarknader. Det framgår av en marknadsbarometer som Affärsvärlden tagit del av.

Pictet Asset Management konstaterar att de amerikanska börserna ligger på rekordnivåer och att prisnivån är hög. Pictet anser samtidigt att fundamenta ser bra ut i USA men att uppsidan är begränsad och att det i nuläget finns bättre marknader. Banken väljer därför att dra ned exponeringen mot USA. Det framgår av deras marknadsbarometer för februari.

I stället för USA anser Pictet att tillväxtmarknader i Asien och Europa nu är bäst när det kommer till aktieinvesteringar. Det gäller i synnerhet Brasilien, Indien och Ryssland.

Pictet ser också en ljusning i Europa som helhet och Japan. Banken väljer därför att öka sin exponering mot de båda marknaderna.

"Den ekonomiska återhämtningen till trots är Europa en avskydd marknad bland investerare, förmodligen på grund av den politiska omvälvning som vårens allmänna val kan resultera i", skriver Pictet.

Europas stärkta ekonomi bör enligt Pictet leda till att ECB kan skala ned stödköpen ytterligare i början av 2018.

När det gäller Japan anser Pictet att de makroekonomiska utsikterna är bland det bästa i världen just nu och BNP beräknas stiga med 1,3 procent i år, enligt marknadsbarometern.

Pictet skriver också att man minskar exponeringen mot sällanköpsvaror och fastigheter men ökar mot verkstadssektorn.

Ola Söderlind

Premiumnyheter

Aktuellt inom