Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pledpharma genomför nyemission

2014-11-20 07:15

Styrelsen för Pledpharma beslutade den 19 november, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 november 2014, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vid full teckning tillförs Pledpharma cirka 76 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att fem befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 16 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 1 december till och med den 15 december 2014.

Emissionen var när pressmeddelandet skrevs säkerställd till 52,5 procent av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, inklusive Pledpharmas två största aktieägare och verkställande direktör.

Motivet till den planerade företrädesemissionen är primärt att erhålla kapital för att ta Aladote igenom en klinisk fas II-studie och fram till en licensaffär, skriver bolaget.

Bolaget planerar också att använda en mindre del av likviden till löpande kostnader, uppföljning av patienter i PLIANT-studien samt affärsutvecklingsaktiviteter avseende PledOx med målet att "maximera värdet för Pledpharmas aktieägare".

25 november är sista handelsdag i aktien med rätt att delta i emissionen. 27 november är avstämningsdag för deltagande i emissionen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom