Portugal förbereder nya besparingar

2016-02-12 06:14 Affärsvärlden SIX
Foto: Colourbox

Portugal ska förbereda nya besparingar. Besked om grekiskt nödlån kan komma före påsk. Och den europeiska bankunionen gör att EU står pall trots turbulenta marknadsrörelser. Det var huvudbudskapen efter eurogruppens möte i Bryssel.

Portugals nya vänsterledda regering har svurit att lätta på de senaste årens åtstramningspolitik. Ändå utlovar man nu att bereda nya besparingar.

"Vi måste vara redo och regeringen kommer att förbereda nya åtgärder", sa finansminister Mario Centeno efter eurogruppens möte där den portugisiska budgeten stod i fokus.

EU-kommissionen, som granskar euroländernas budgetar, har varnat för att Portugal löper stor risk att bryta mot EU:s finansiella regelverk som säger att ett medlemslands underskott inte får överstiga tre procent av BNP.

I den senaste prognosen från Kommissionen spåddes ett portugisiskt underskott på 3,4 procent för 2016. Landets regering har en mer optimistisk syn på den egna ekonomin och man har konsekvent lovat att man kommer hålla sig inom unionens finansiella ramar.

Mario Centeno upprepade det löftet på dagens möte dock utan att ge detaljer kring vad framtida nya besparingar kunde innefatta. Eurogruppen ska återkomma till den portugisiska budgeten senare i vår när Kommissionen släpper en ny prognos.

När det gäller Grekland är långivarna i den så kallade trojkan fortsatt inte nöjda med de reformer regeringen i Aten presenterat hittills. Tuffare åtgärder på pensionsområdet krävs liksom mer besparingar för att nå ett primäröverskott i budgeten på 1,5 procent.

Långivarna efterfrågar även mer privatisering av statliga tillgångar innan man kan göra en första översyn av nödlånsprogrammet som Grekland förhandlade fram i somras. En översyn måste till för att nästa utbetalning ska ske och det är också en förutsättning för att börja diskutera lättnader av den grekiska skuldbördan som med det senaste nödlånet beräknas uppgå till skyhöga 200 procent av BNP.

"Vi måste ha fler samtal. Men det är fortfarande möjligt att slutföra översynen innan påsk", sa EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici på presskonferensen efter mötet.

Moscovici försäkrade också att EU som sådant står robust trots den senaste tidens stigande marknadsoro. Den tillväxtprognos som Kommissionen lagt fram, där euroområdet väntas växa 1,7 procent och hela EU 1,9 procent, står fast.

Både Pierre Moscovici och eurogruppens ordförande, Jeroen Dijsselbloem, pekade också på den europeiska bankunionen som ett robust skydd mot turbulensen på marknaden.

"Euroområdet är i ett mycket bättre läge nu än för några år sedan. Det gäller även bankerna. Med bankunionen har vi kapitalbuffertar, tillsynen har stärkts och vi har tydliga och gemensamma regler för bankresolution", sa Jeroen Dijsselbloem.

I spåren av den ekonomiska krisen har ECB har tagit över tillsynen av stora och systemviktiga banker och man har skapat mekanismer och fonder för att hantera banker i kris på ett ordnat sätt. Vad som saknas är en gemensam insättningsgaranti vilket är något som Dijsselbloem själv jobbar med i egenskap av finansminister i Nederländerna som just nu innehar EU:s roterande ordförandeskap och leder arbetet bland medlemsländerna.

Dijsselbloem slog också ett slag för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Under mötets gång kom det uppgifter om att Spanien, som just nu står utan en fullt fungerade regeringen efter valet i december, skulle missa sitt underskottsmål och ligga betydligt högre än maxgränsen på tre procent. Premiärminister Mariano Rajoy uppgavs därför be om flexibilitet i EU:s finansiella regelverk.

"När marknaderna är volatila behöver du ha en fast hand och stå fast vid fattade beslut och följa reglerna. Stabilitets- och tillväxtpakten är förtroendets ankare", sa Jeroen Dijsselblom.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom