Portugals BNP stiger

2016-02-29 11:13 Affärsvärlden SIX

Portugals BNP steg med reviderade 1,3 procent i årstakt under det fjärde kvartalet 2015. Det preliminära utfallet var +1,2 procent.

Jämfört med närmast föregående kvartal var BNP upp med 0,2 procent, i linje med det preliminära utfallet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom