Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Positiv nettouthyrning för Kungsleden

2019-10-23 07:20
Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden. Foto: Jörgen Appelgren/Affärsvärlden

Fastighetsbolagets förvaltningsresultat sjönk något för kvartalet, men hyresintäkterna steg.

Kungsledens hyresintäkter uppgick till 618 miljoner kronor i det tredje kvartalet (594).

Driftöverskottet blev 424 miljoner kronor (424) och förvaltningsresultatet uppgick till 310 miljoner (316).

Kungsledens nettouthyrning uppgick till +11 miljoner kronor under det tredje kvartalet (-12).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 416 miljoner (302), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 48 miljoner kronor (-73).

Efter skatt blev resultatet 521 miljoner kronor (497), vilket motsvarade 2:38 kronor per stamaktie (2:28).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom