Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Precise Biometrics förlust ökar

2019-08-16 08:31
Foto: Precise Biometrics

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på -7,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-4,1).

Resultatet per aktie uppgick till -0:02 kronor (-0:01).

Nettoomsättningen uppgick till 13,4 miljoner kronor (18,7).

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev -4,1 miljoner kronor (-0,1) för perioden.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 65,4 miljoner kronor. Vid slutet av motsvarande kvartal i fjol var de likvida medlen 93,6 miljoner och vid utgången av första kvartalet 67,5 miljoner kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom