Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Prestigeleverans i retur för Ocpon

2010-06-17 13:48

Miljöteknikföretaget Opcons försäljning av spillvattendrivna elverk till Australien har drabbats av förseningar. Nu lämnar beställaren tillbaka det kraftverk som sedan ett halvår finns på plats i Australien.

Miljöteknikföretaget Opcon, noterat på börsen i Stockholm, presenterar tillsammans med intressebolaget i Australien, Enerji Ltd, på torsdagen uppgifter om förseningar i leveranserna av så kallade Powerbox, små elverk som är tänkta att drivas av överskottsvärme från processindustrier.

Enligt det besked som presenterades 4 juni förra sommaren(läs pressmeddelandet här) skulle bolagets största Powerboxorder fram till dess ha levererats under 2010/2011.

Det hette då att Opcon fått sin största Opcon Powerbox-order dittills, en order på ytterligare fem Opcon Powerbox till Australien för leverans 2009/2010. Ordervärdet översteg 50 miljoner kronor. Totalt hade Enerji därmed beställt sex anläggningar och det hette att bolaget "beställt sex Opcon Powerbox för leverans inom det närmaste året". Tidsangivelsen torde innebära att leveransen skulle vara på plats senast 4 juni 2010.

Leveranserna har emellertid förskjutits och i kvartalsrapporten i april i år hette det att en av sex beställda anläggningar hade levererats men att Enerji ”efter förseningar med sin kapitalresning och svårigheter med att få de europeiska normer som den första referensanläggningen beställts och byggts enligt godkända i Australien, förskjutit leveransplanen” till i slutet av 2010 och i början av 2011.

På torsdagen aviserades nya turer i det australiska prestigeprojektet.

Av pressmeddelanden från Enerji och Opcon framgår att Opcon nu återtar den enda anläggning som forslats till Australien. I stället har bolaget fått en så kallad ”ersättningsorder” på vad som beskrivs som en ”3:e generationens” Powerbox.

Av pressmeddelandet framgår att ordern ersätter den första generationens Opcon Powerbox som Enerji beställt och Opcon levererat i enlighet med europeiska normer. Denna första anläggning kommer nu att ”övertas av Opcon för annan användning”.

Opcon får enligt pressmeddelandet tilläggsbetalt för den nya ordern. Ordervärdet anges till ”cirka 5 miljoner kronor”. Samtidigt har handpenning erlagts för fem nya beställningar av Opcons tredje generation av Powerbox-anläggningar.

Den orsak som anges till att Opcon nu får ta hem sin Powerbox från Australien är att den inte överensstämmer med australisk standard. Av Enerjis pressmeddelande framgår att beslutet har fattats mot bakgrund av fördelarna att bara använda 3:e generationens anläggningar, som bedöms vara mer effektiva, och att kostnaderna för att uppgradera den tidigare inköpta Europaanpassade anläggningen till australisk standard var för hög.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom