Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pricer ser konkurrensen hårdna

2019-07-18 13:41

Huvudfokus är att vinna marknadsandelar.

Omsättningstillväxt, sänkta priser på ett antal standardkomponenter och en högre automationsgrad inom produktion lyfte Pricers bruttomarginal under det andra kvartalet.

Bruttomarginalen steg till 33,2 procent under kvartalet (30,7).

"Leveransplaneringen har också möjliggjort en ökad grad av båtfrakt i stället för flygfrakt under året, vilket även det har påverkat bruttomarginalen positivt", skriver vd Helena Holmgren i den definitiva halvårsrapporten.

Han uppger att en ökad utnyttjandegrad av båtfrakter är ett led i målet att reducera bolagets klimatpåverkan och en del av hållbarhetsstrategin.

När Pricer den 10 juli presenterade preliminära siffror för det andra kvartalet hänvisades den starka resultatförbättringen bland annat till en hög bruttomarginal.

Vidare uppger Pricer att konkurrenssituationen på marknaden är fortsatt hård.

"Betydande kundprojekt lockar ofta till sig ett stort antal leverantörer, varav flera har som huvudfokus att vinna marknadsandelar till varje pris", skriver Helena Holmgren.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom