Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Prisnedgång på avvaktande bomarknad

2018-04-16 07:25
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Bostadsrättspriserna i riket som helhet sjönk 1 procent i mars jämfört med föregående månad. Villapriserna steg 1 procent.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, sjunkit 1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har varit oförändrade.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 7 procent samtidigt som villapriserna stigit 1 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För mars innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för januari-mars jämförs med motsvarande viktade medelvärde för december-februari. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med oktober-december.

Svensk Mäklarstatistik noterar att priserna på bostadsrätter visade en vikande tendens i mars och att årstakten nu är negativ i samtliga redovisade områden, utom i Stormalmö. Som tidigare är årstakten mest negativ i Stockholm, -9 procent. Villapriserna pekade i stället något uppåt i mars och även här är utvecklingen starkast i Malmö.

"De senaste månaderna har vi sett en dämpning av prisnedgångarna och för närvarande ser det ut som vi hamnat på en platå, i synnerhet i Stockholmsområdet. Fortsättningen av våren får visa om det är temporärt eller inte", säger Per-Arne Sandegren, analyschef vid Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

Det som sticker ut i mars är att det genomfördes osedvanligt få bostadsaffärer.

"Under mars såldes nästan 20 procent färre bostäder än samma månad 2017, och det gäller både villor och bostadsrätter. Samtidigt hade vi rekordmånga försäljningar i januari och februari vilket tyder på att många genomförde sina flyttplaner innan det nya amorteringskravet trädde i kraft", säger Per-Arne Sandegren.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom