Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Prisraset som kom av sig

2018-05-16 07:38
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Bostadsrättspriserna sjönk 1 procent medan villapriserna var oförändrade i april jämfört med föregående månad.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, sjunkit 1 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna sjunkit 7 procent samtidigt som villapriserna varit oförändrade.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För april innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för februari-april jämförs med motsvarande viktade medelvärde för januari-mars. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med november-januari.

Svensk Mäklarstatistik noterar att det är en fortsatt avvaktande bostadsmarknad, där antalet försäljningar fortsatte att sjunka och i april var 9 procent lägre än i april förra året.

Per-Arne Sandegren, analyschef vid Svensk Mäklarstatistik, säger i en kommentar att prisnedgångarna som skedde under andra halvåret 2017 har stannat av och nått en platå.

"Men platån ser olika ut för de olika bostadsslagen, villor uppvisar positiva tendenser medan trenden för bostadsrätter är fortsatt svagt negativ", säger han.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom