Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Producentpriserna i USA stiger

2017-06-13 15:17
Donald Trump. Foto: IBL

Producentpriserna i USA var oförändrade i maj, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI 2,4 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle varit oförändrade jämfört med föregående månad, och ha stigit 2,3 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt Bloomberg News genomsnittsprognos.

Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,3 procent jämfört med föregående månad. Analytikerna hade väntat sig att kärn-PPI skulle stiga med 0,1 procent.

Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI 2,1 procent. Analytikernas förväntningar var en uppgång med 1,9 procent.

PPI för varor sjönk 0,5 procent medan PPI för tjänster steg 0,3 procent. Energipriserna sjönk 3,0 procent, medan livsmedelspriserna sjönk 0,2 procent.

I april steg producentpriserna oreviderade 0,5 procent samtidigt som kärn-PPI steg 0,4 procent jämfört med föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom