Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Producentpriserna stiger

2016-04-26 08:57

De svenska producentpriserna (PPI) var ned 3,7 procent i årstakt i mars. Jämfört med månaden innan var priserna upp med 0,8 procent enligt statistik från SCB.

Under februari låg årstakten för PPI på -4,2 procent.

Under mars steg priserna på exportmarknaden med 1,0 procent i månadstakt och på importmarknaden med 1,7 procent. På hemmamarknaden steg priserna med 0,6 procent.

"Högre priser på livsmedel bidrog till uppgången på hemmamarknaden. En säsongsnormal nedgång av priserna för fjärrvärme motverkade dock uppgången på hemmamarknaden. På importmarknaden bidrog främst högre pris på råolja till uppgången", skriver SCB.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med 1,3 procent från februari till mars och sjönk med 3,9 procent jämfört med mars förra året.

Jämfört med mars förra året sjönk priserna på exportmarknaden med 5,5 procent och på hemmamarknaden med 1,8 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 6,1 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom