Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Professor: Valpskatt är EU:s missfoster

2012-03-14 12:09

Professor Assar Lindbeck ryter till om bostadsbyggandet, infrastrukturen och förslaget om skatt på finansiella transaktioner.

Sverige borde bli mindre av kapitalexportör och mer av inhemsk investerare.

Det sade professor Assar Lindbeck på onsdagen vid ett seminarium om offentliga investeringar anordnat av Socialdemokraterna.

"Det är mycket bättre att staten äger infrastruktur än finansiella fordringar på utlandet... man måste se mer till den samhällsekonomiska avkastningen", sade han och efterlyste en diskussion om vad som ska gälla för överskottsmålet på lång sikt.

Han konstaterade att Sverige under 1980- och 90-talen hade stora underskott i bytesbalansen, men att situationen nu är den motsatta och att Sverige i dag har fordringar på utlandet på 7 procent av BNP, "vi har blivit en stor kapitalexportör".

Assar Lindbeck pekade ut hyresregleringen på den svenska bostadsmarknaden till "den stora boven" bakom raset i bostadsinvesteringarna och sade att det privata kapitalet har tvingats bort från bostadsmarknaden samtidigt som kommunerna inte har råd att bygga nya hyresrätter.

Han sade att han under sin tid på finansdepartementet försökt att bidra till att hyresregleringen avskaffades, men propositionen drogs tillbaka på grund av partipolitiska motsättningar.

Enligt Assar Lindbeck har det blivit "upp-och-nervända världen" på grund av hyresregleringarna som har jagat bort privat kapital och istället lett till att privat sektor investerar i infrastruktur.

Han sade att det visserligen skulle finnas resurser till att bland annat bygga mer bostäder om vi ackumulerade mindre finansiella resurser, men när det gäller budgetutrymmet finns ett dilemma i och med att kommunerna kan lånefinansiera investeringar, medan de statliga styrs av bland annat utgiftstaket.

Ett förslag skulle vara att flytta bort de reala investeringarna från statsbudgeten, men då riskerar man att siffrorna manipuleras, enligt honom.

"Man skulle åtminstone kunna lyfta ur de infrastrukturinvesteringar som genererar intäkter för staten", sade han.

Assar Lindbeck sade vidare att han tyckte det är olyckligt att det finansiella ramverket bromsar investeringar i infrastruktur, men att han inte vet vad som skulle vara det bästa sättet att "komma runt ramverket".

Han passade också på att kalla EU-förslaget om en finansiell transaktionsskatt för "ett missfoster".

"Den är totalt feltänkt från början. Den skulle inte ha någon som helst påverkan för att motverka spekulation, men däremot skada arbitragehandeln som är viktig för en enhetlig prisbildning, och driva ut handeln till London, New York och Asien", sade han.

Han tillade att den finansiella sektorn visserligen är underbeskattad, men att det finns andra sätt att få bankerna att till exempel betala ordentlig skatt med små skadeverkningar på samhällsekonomin.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom