Proffice ska avnoteras

2016-02-05 15:35 Affärsvärlden SIX

Då Randstad fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Proffice anser Proffice-styrelsen att det "inte längre är motiverat" att verka i en noterad miljö.

Med anledning av detta har Proffice därför beslutat att ansöka om avnotering av bolagets B-aktie från Stockholmsbörsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sista dag för handel i Proffice-aktien vid Stockholmsbörsen blir fredagen den 19 februari.

Randstad kontrollerar efter fullföljandet av erbjudandet 97,3 procent av utestående aktier och 97,9 procent av rösterna i Proffice, och har meddelat Proffices styrelse att man beslutat att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Proffice.

Acceptfristen för Randstads erbjudande har förlängts till och med den 17 februari, för att kvarvarande aktieägare i Proffice ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet, heter det.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom