Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Profilgruppen höjer utdelningen

2019-02-12 14:07

Profilgruppen höjer omsättningen men miskar resultatet.

Profilgruppen redovisar ett resultat efter skatt på 17,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (18,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:13 kronor (2:55).

Nettoomsättningen uppgick till 414 miljoner kronor (367).

Rörelseresultatet blev 24,0 miljoner kronor (24,8) och rörelsemarginalen 5,8 procent (6,8).

En utdelning om 5:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (4:50).

Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god, skriver bolaget i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom