Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Räddningen för Maths O?

2009-02-19 11:25

Carnegies gamla moderbolag D Carnegie & Co tar över Maths O Sundqvists fastighetsimperium. Det är det senaste förslaget på lösning i Carnegie-härvan.

Riksgäldens försäljning av Carnegie Investment Bank till Altor och Bure innebär inte att striden med ägarna i det forna moderbolaget D Carnegie & Co är över.

Samtidigt riskerar finansmannen Maths O Sundqvist att förlora hela sin bolagssfär i en kommande pantauktion när Carnegie Investment Bank kräver in Sundqvists lån.

Nu gör styrelsen i D Carnegie & Co gemensam sak med den hårt pressade Maths O Sundqvist i ett försök att nå en uppgörelse med Riksgälden/Carnegie.

Vid ett möte hos Riksgälden på onsdagen, där både företrädare för D Carnegie & Co och Sundqvist-sfären var närvarande, lades ett nytt förlikningsförslag fram.

Enligt D Carnegies & Co:s ordförande Rolf Åbjörnsson går förslaget alla parter till mötes och löser samtidigt de tvister som annars riskerar att hamna i domstol.

I korthet innebär förslaget att D Carnegie & Co blir ett fastighetsbolag genom att Maths O Sundqvists fastighetsimperium läggs in i bolaget. Det ger ägarna i det tidigare börsnoterade bolaget möjlighet till framtida avkastning. Samtidigt får Maths O Sundqvist en ägarandel i bolaget, oklart hur stor.

Riksgälden får enligt Rolf Åbjörnsson full kompensation för sina kostnader för Carnegie-räddningen. D Carnegie & Co är samtidigt beredda att lägga ner alla sina krav på Riksgälden och överlåta namnrättigheterna till Carnegie Investment Bank.

Alternativet är enligt Rolf Åbjörnsson att D Carnegie & Co inleder en juridisk process om ägandet i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen. Det skulle potentiellt kunna försvåra slutförandet av försäljningen till Altor och Bure.

Enligt Rolf Åbjörnsson är chanserna goda att det blir övervärden kvar efter en rekonstruktion av Maths O Sundqvists fastighetsbolag. För D Carnegie & Co:s aktieägare är uppgörelsen naturligtvis betydligt intressantare än att sitta med aktier i ett avnoterat bolag med stora skulder. Alternativet är att Riskgälden och Carnegie delar på eventuella vinster.

- Men varför ska staten tjäna pengar på den här krisen, frågar sig Rolf Åbjörnsson.

Riksgälden har inte gett något svar på gårdagens förslag men Rolf Åbjörnsson beskriver samtalsklimatet som gott.

Affärsvärlden söker en kommentar från Maths O Sundqvist och företrädare för Riksgälden.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom