Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Radisson rekommenderar att neka höjt bud

2019-01-14 08:03

Radissons oberoende kommitté rekommenderar aktieägarna i bolaget att inte acceptera Jin Jiang-konsortiets höjda bud.

Den oberoende kommitténs uppfattning stöds av den så kallade fairness opinion som Rothschild & Co har tillhandahållit och som sammanfattningsvis inte anser budet skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Den oberoende kommittén vill dock uppmärksamma aktieägarna på vissa faktorer som bör tas i beaktande vid ett beslut. Bland annat bör aktieägare läsa lydelsen i budet vad gäller påverkan på bolaget och dess anställda, samt beakta att likviditeten i aktien kan komma att reduceras ytterligare.

Vidare noterar kommittén att det höjda budet motsvarar en premie om cirka 48 procent jämfört med stängningskursen den 29 juni 2018, vilket var den sista handelsdagen före mediespekulationerna avseende en potentiell försäljning av HNA:s aktier i Radisson, samt cirka 16 procent jämfört med stängningskursen den 10 december 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av det initiala erbjudandet.

"Mot ovanstående bakgrund, noterar den oberoende kommittén att det höjda erbjudandet kan vara en attraktiv möjlighet för aktieägare som eftersträvar omedelbar likviditet", heter det.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom