Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Räntan påverkar <br></br>knappt bopriserna"

2008-10-10 14:50

Fastighetsbyråns vd Per Johnler svarar på affärsvärlden.se:s läsarfrågor om bostadsmarknaden.

Fråga:

Jag kan bara se att Stellan Lundström, fastighetsekonomiprofessorn på KTH började säga detta (iof redan 2002, och varje år därefter, vilket i min mening sänker hans trovärdighet). Argumentet brukar vara att priser på bostäder måste följa konsumentprisindex, vilket jag hävdar är helt fel (om det skall följa något index borde det vara kostnadsutvecklingen för att bygga bostäder, vilket kan variera från KPI).

Hur ser du på detta? Vänligen, SA

Svar:
1. Jag har också sett spekulationer om nedgångar på 20-30%, men själv inte uttryckt mig så. Mäklarstatistiks siffror, som är fakta och bygger på ca 70% av försäljningarna på marknaden, visar att priserna på bostadsrätter i centrala Stockholm gått ner ned 6% i september (jämfört med augusti) och med 6% även den senaste tremånadersperioden.
2. Bostadspriserna påverkas av en rad olika faktorer och har som du säger inte följt KPI de senaste åren. Självklart påverkar konjunktur, sysselsättning, räntor, utbud, kostnad för nybyggnation o s v prisutvecklingen. Det är en komplicerad ekvation och vilken faktor som påverkar mest eller vilket index man ska titta på är svårt att säga. Dock tror jag det är sunt om bostadspriserna inte ligger någorlunda i linje med KPI.

Fråga:

Jag har sett rådet att sälja först och köpa sen men fungerar det verkligen?

Själv vill vi flytta till Sthlm:s innerstad och har lånelöfte utan något villkor om att sälja först. Men att sälja vårt hus och hoppas att den där lägenheten med stort L dyker känns minst sagt osäkert. Vi bryr oss inte så mycket om priset skulle flukturera mycket, vi tänker bo där i många, förhoppningsvis tills ålderdomshemmet om 30 år. Men om man är tvungen att köpa något så blir det väl lätt fel.
/Vänliga hälsningar, Christer

Svar:
Hej Christer!

Det stämmer att det har blivit vanligare att man säljer först och köper sen eftersom det finns en oro på marknaden och många vill veta exakt vad de har råd att köpa för. Det är också så, som du nämner, att bankerna ibland ställer som krav att man gör det i den ordningen. Dock är det olika från fall till fall och du får naturligtvis diskutera det med din bank. Jag tycker det är helt rätt att utgå ifrån era behov, tänka långsiktigt och inte titta för mycket på tillfälliga prisförändringar. Eftersom du har ett lånelöfte kan det vara bra att löpande stämma av med banken så att det fortfarande gäller. Exakt vad som är rätt i ert fall är svårt att säga men om ni letar efter lägenheten med stort L kanske det är bättre att köpa först. Om banken säger nej till det kanske ni kan vänta tills marknaden är mindre oroligt och bankerna ändrar inställning.

Fråga:

Hej! Vi bor i ett kedjehus på Lidingö, i ett omtyckt område. Husen här har senaste åren sålts för ca 4,5 - 5,5 mkr. Vi överväger nu att sälja vårt hus men är osäkra på när det skall ske. Avsikten är att istället köpa en borätt på Lidingö eller ev. i en Smålandsstad. Rådet man nu får är att sälja innan vi köper nytt för att veta hur mycket pengar som disponeras för det nya köpet. Men är det inte risk för att "stressas" in i ett nytt köp för att "hinna med" före avträdesdagen? Köparen av vårt hus vill väl ha en definitiv tillträdesdag? Tacksam för allmänna råd om denna problematik.
/Lidingöbo

Svar:
Hej!

Hur man ska göra och i vilken ordning man ska ta det är olika från fall till fall och man måste utgå från sin egen situation. Absolut kan det kli en stressig situation om man säljer först. Mitt allmänna råd är att utgå från sina behov, tänka långsiktigt och inte titta för mycket på kortsiktiga nedgångar. Om ni har marginaler, inte har bråttom och om banken tycker det är ok så kan det nog vara lättare att köpa först. Man får väga den ekonomiska risken mot risken att tvingas till ett köp av en bostad man kanske inte vill ha till 100%.

Fråga:

Jag är mycket väl medveten om att bostadspriserna sjunker på bostadsrätter i landet i allmänhet och storstäderna i synnerhet. Jag har själv en lägenhet i centrala Stockholm som jag som tur var köpte för flera år sedan när prisläget än så länge låg på någorlunda nivåer. Men jag är mer intresserad av hur bostadsmarknaden kunde öka så mycket i pris under tiden före fallet som vi ser nu. Hur mycket bidrog egentligen slopandet av förmögenhetsskatten och ändringen i fastighetsbeskattning till prisuppgången?
/Gabriel

Svar:

En stor anledning är att vi har bostadsbrist på många orter i landet. Vi har byggt mindre nya bostäder i Sverige än i många andra länder, t ex Danmark. Sedan har räntorna länge legat på en relativt låg nivå och det har tagit tid för räntehöjningarna att slå igenom. Sedan är det även många andra faktorer som påverkar, t ex förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Dock är det svårt att säga hur mycket det har påverkat.

Fråga:

Vi har köpt en villa i Västervik för 2,3 miljoner ungefär. Köpet gjordes i den 26 maj tidigare i år. Nu undrar vi hur priset på vår bostad påverkas om det blir en framtida räntehöjning, eller räntesänkning. Så vilken effekt har en procentenhets förändring på den rörliga bolåneräntan på priset för vår villa?

/Med vänlig hälsning Jessica Andersson

Svar:
Givetvis är räntorna en viktig faktor men enskilda ränteförändringar har en begränsad påverkan på bostadspriserna. Sänkt ränta bidrar givetvis till att hålla priserna uppe men det är även många andra faktorer som samverkar, t ex konjunktur, utbud, sysselsättning o s v.

Fråga:

Går det att avtala om att köpet av en ny villa ska gå tillbaka om jag inte lyckas sälja min gamla bostad?
/Tack på förhand, Åke Karlsson

Svar:
Ja, det går att lägga in villkor i köpekontraktet. Säljaren kan välja att acceptera detta men också att säga nej och välja någon annan som kan tänka sig att köpa.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom