Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ränteavdraget ska räknas in i inflationen

2016-05-23 14:42

SCB:s nämnd för konsumentprisindex, KPI, beslutade i dag att ränteavdraget ska räknas in i KPI som ett avdrag på räntekostnaderna inom boendeposten. Tidigare har ränteavdraget hållits utanför beräkningarna. Det framgår av ett meddelande.

Det nya beräkningssättet börjar gälla från undersökningsåret 2017.

"I beräkningen av måttet KPIF exkluderas endast effekten av förändringar i räntesatsen från KPI. Ränteavdraget betraktas i KPI som en produktsubvention och inte som en del av räntesatsen. Följaktligen kommer effekten från ränteavdraget att få genomslag i KPIF på samma sätt som i KPI", skriver SCB.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom