Räntorna sjunker

2016-01-20 15:38 Affärsvärlden SIX

De svenska, tyska och amerikanska obligationsräntorna sjönk på onsdagen som präglades av trygghetssökande på de finansiella marknaderna med fallande oljepriser och börser. Den amerikanska tioåriga obligationsräntan noteras nu återigen under 2,00 procent.

Bland valutorna gick yenen starkt medan kronan försvagades. Råvarurelaterade valutor handlades också svagare, och den ryska rubeln noterades vid rekordsvaga 80,2 mot dollarn.

"Oljepris- och Kina-oron ligger fortfarande som en våt filt över sentimentet", skrev Nordea angående riskaversionen.

Kanadas centralbank lämnade i dag styrräntan oförändrad vid 0,50 procent. Det var i linje med vad en majoritet hade räknat med, men en hel del bedömare förväntade sig en räntesänkning.

Sammantaget anser centralbanken att riskprofilen för inflationen är hyfsat balanserad, samtidigt som de finansiella sårbarheterna fortsätter att treva uppåt i linje med förväntan.

Från USA meddelades statistik kring inflation och husbyggen, vilken sammantaget var blandad. Nordea-ekonomen Johnny Bo Jakobsen anser att konsumentprisstatistiken visade fler tecken på att det underliggande inflationstrycket i USA-ekonomin fortsätter att växa, trots den starkare dollarn och lägre oljepriser.

Månadstakterna för inflationen i december var visserligen snäppet lägre än vad marknaden hade förväntat sig, men inflationen i årstakt ökade jämfört med närmast föregående månad. Det gällde både för inflationsmåtten KPI respektive kärn-KPI.

"Vi fortsätter att tro att stigande underliggande inflationstryck kommer att vara den avgörande faktorn för Federal Reserves penningpolitiska beslut. Därför förväntas Fed fortsätta höja styrräntan, även om den förnyade nedgången i oljepriserna kan försena nästa höjning till mitten av 2016", resonerar Johnny Bo Jakobsen.

Antalet påbörjade husbyggen i USA sjönk med 2,5 procent i december till en nivå som var svagare än förväntat. Byggloven minskade dock inte lika mycket som befarat.

Från Europa meddelades att huspriserna i EMU under det tredje kvartalet steg med 2,3 procent i årstakt, vilket är den snabbaste takten sedan 2008. De svenska huspriserna var upp 13,7 procent, och steg därmed mest i hela EU under kvartalet.

Vidare sjönk arbetslösheten i Storbritannien ytterligare något i november till 5,1 procent från 5,2 procent under månaden innan. Statistiken visade samtidigt att det fortfarande inte är någon vidare fart i löneökningarna. Det ger den engelska centralbanken ytterligare skäl till att inte vidta någon räntehöjning i närtid, resonerar Royal Bank of Scotland.

Prosperas undersökning visade under morgonen att den svenska penningmarknadens inflationsförväntningar sjunker något på ett års sikt men att de stiger marginellt på fem års sikt. Undersökningen indikerar att inflationsförväntningarna är 1,1 procent på ett års sikt, 1,6 procent på två års sikt och 1,9 procent på fem års sikt. Riksbankens inflationsmål är 2 procent.

Swedbanks Boindex för Sverige sjönk till 126,2 under det fjärde kvartalet från 130,8 under föregående kvartal.

"Trots nedgången är fjärde kvartalets siffra är den fjärde högsta vi uppmätt sedan vi började mätningarna 1995. Nedgången förklaras med kraftigt ökande priser, ökande amorteringar och höjda energipriser samtidigt som räntenedgången planade ut", kommenterade Swedbank.

EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici förväntar sig inte några stora förändringar av EU:s tillväxtutsikter när EU-kommissionen presenterar nya ekonomiska prognoser i början av februari månad.

"Vi känner inte att vi står inför risken för ett sammanbrott i den världsekonomiska tillväxten, men det finns nedsiderisker som vi måste ta itu med", enligt EU-kommissionären som bland annat hänvisar till utvecklingen i Kina.

Nordea har också slagit an en positiv ton på onsdagen. Oljeprisfallet kommer inte att leda till någon recession i världsekonomin, utan är snarare positivt för tillväxten, resonerar affärsbanken.

"Har den globala ekonomin någonsin sjunkit in i recession på grund av en nedgång i oljepriserna? Naturligtvis inte", skrev Helge J. Pedersen, global chefsekonom för Nordea i Danmark.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet