Räntorna sjunker

2016-01-13 16:22 Affärsvärlden SIX

De europeiska obligationsräntorna har på onsdagen sjunkit något, trots stigande börser i spåren av morgonens oväntat positiva handelsdata från Kina. I USA var de samtidigt upp något gentemot gårdagens stängning på de amerikanska räntemarknaderna.

"Marknadsaktörerna är alltjämt mycket riskmedvetna och även om den kinesiska datan innebar en trippelvinst i positiva överraskningar pekar fortfarande den övergripande trenden i siffrorna på minskad efterfrågan", kommenterar BK Asset Management.

Den kinesiska handelsbalansen visade ett överskott på 60,1 miljarder dollar under december, vilket var högre än väntat och starkare än föregående månad. Såväl exporten som importen överraskade också positivt.

"För att summera dagens handelsstatistik ger den stöd till en gradvis återhämtning i Kina då lageruttömningen fortsätter, bostadsbyggandet tar fart under året och då måttlig finanspolitisk samt penningpolitisk stimulans ger stöd till offentliga investeringar", kommenterade Danske Bank.

Nordea uppgav i ett marknadsbrev att oljepriset kan påverka räntorna mer än vanligt i veckan eftersom det inte publiceras någon statistik av större betydelse.

På valutamarknaden uppvisade dollarn initialt en försiktig appreciering mot euron, som emellertid kom av sig under eftermiddagen. Kronan noteras samtidigt vid smärre rörelser gentemot gårdagen. Kinas centralbank höll yuanen mer eller mindre stabil för fjärde handelsdagen i rad.

Deutsche Bank radar upp flera argument och rekommenderar sina kunder att sälja EUR/USD. Banken räknar med att valutaparet kommer att nå paritet, bland annat genom stöd av högre räntenivåer i USA, förväntat bättre USA-statistik och positiva portföljflöden. I skrivande stund kostar en euro 1,0825 dollar.

Robert Kaplan, ledamot vid Federal Reserve, sade under onsdagen att han ser tre till fyra amerikanska styrräntehöjningar under 2016 som ett rimligt huvudscenario - även om det är för tidigt att fastslå med hur mycket centralbanken kommer att höja styrräntan i år.

Federal Reserve bör vidare observera hur finansmarknaderna utvecklas, men inte överreagera utifrån det, anser Kaplan. Han fick medhåll från kollegan Eric Rosengren, som samtidigt betonade att man bör bevaka utvecklingen noga.

"Jag kommer att vara fortsatt högst uppmärksam på ekonomiska förhållanden i utlandet, eventuella försvagningar i den inhemska ekonomiska situationen och inflationstakten i USA", sade han.

Antalet öppet arbetslösa i Sverige uppgick i december till 4,2 procent av arbetskraften, enligt statistik från Arbetsförmedlingen, vilket var i linje med analytikernas förväntningar enligt SIX News enkät. I november var den öppna arbetslösheten 4,1 procent och i december året innan var nivån 4,3 procent.

"Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad och det är naturligtvis positivt att antalet inskrivna arbetslösa minskar. Men samtidigt ser vi en utveckling där allt fler riskerar att fastna i långa tider av arbetslöshet", kommenterade Mats Wadman, analyschef vid Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda ökade under månaden, vilket innebar ökad tudelning på arbetsmarknaden.

Industriproduktionen i euroområdet överraskade i november negativt genom att bara vara 1,1 procent högre än under november året innan. Analytiker hade räknat med en uppgång på 1,8 procent. Månadstakten var -0,7 procent.

"De flesta euroländer uppvisade en nedgång i industriproduktionen och motverkade därmed förra månadens förbättring", skriver Barclays.

I kväll väntas Federal Reserves regionala konjunkturrapport Beige Book.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom