Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ratos köper SF Bio

2013-03-18 06:54

SF Bio och finska Finnkino slås samman i en strukturaffär som skapar Nordens största biografkoncern. Den nya koncernen kommer till 60 procent att ägas av Ratos och till 40 procent av Bonniers.

Det skriver bolagen i ett pressmeddelande.

Företagsvärdet (Enterprise value) för 100 procent av bolaget uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Det nya företaget omsätter cirka 2,6 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (ebita) om cirka 360 miljoner kronor.

Förvärvet genomförs genom en sammanslagning av SF Bio och Finnkino och medför inget kapitaltillskott från Bonnier och preliminärt ej heller från Ratos, skriver bolagen vidare.

SF Bio är den största biografaktören i Sverige och har även biografer i Norge. Totalt har SF Bio 43 biografer och 282 biosalonger med sammanlagt cirka 38.000 platser. Finnkino är den största biografoperatören i Finland och Baltikum med 24
biografer och 158 biosalonger med sammanlagt cirka 27.000 platser. Därutöver bedrivs filmdistribution samt viss distribution av dvd-filmer.

SF Anytime som idag är en del av SF Bio ingår inte i sammanslagningen.

Affären är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och förväntas slutföras i slutet av april 2013.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom